ŽivotopisZdenka Brocková

1946 narozena v Praze

1973-77 Střední umělecko průmyslová škola v Praze

1977 přesídlení do Německé spolkové republiky

1978 členka Svazu výtvarných umělců

1983 členka svazu GEDOK a Svazu uměleckých řemesel Baden-Württemberg

od r.1978 věnuje se různým textilním technikám

od.r.1980 vlastní atelier v Karlsruhe, věnuje se paralelně volné a užité tvorbě

1985-94 účast na veletrhu ve Frankfurtu/n.Moh.

0d.r.1987 návrhy oděvů a oděvních doplňků

od .r.1978 účast na samostatných a společných výstavách v Německu a v cizině

od r.1993 každoroční ateliérové výstavy

zastoupení ve sbírkách: Textilní museum Max Berg – Ziegelhausen, Vládní presidium Karlsruhe, Město Hemsbach a v četných soukromých sbírkáchZdenka Brock, Za zahradami 8, 10900 Praha 10, atelierz@web.de

Webdesign: KG